تشکیل انجمن های ورزشی در مرکز

 

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم جهت نامزد شدن در انجمن های ورزشی  به امور دانشجویی مراجعه شود.

مهلت ثبت نام : 97/9/13

ارسال شده توسط روابط عمومی دانشگاه علمی کابردی میبد شنبه 10 آذر 1397, 10:00:00