«روزهای دوشنبه، چهارشنبه و پنجشنبه»

«مشاوره دانشجویی»

«روزهای دوشنبه، چهارشنبه و پنجشنبه»

(ساعت 20-15)

شماره همراه:

9708-361-0936  مسلم زارع

جهت هماهنگی و رزرو وقت به مسئول امور کلاسها مراجعه فرمائید.

ارسال شده توسط روابط عمومی دانشگاه علمی کابردی میبد شنبه 10 آذر 1397, 10:18:00